• Zemní práce

  Dále pro vás provádíme teréní úpravy staveb a zahrad. Nakládku sutí, kamene, hlíny a pod.. To vše smykovým nakladačem CAT 242B2. Po dohodě možnost výkopových, vrtacích a frézovacích prací. Zobrazit detail

 • Autodoprava Rovenský

  Zajišťujeme kontejnerovou službu - odvoz sutí a pod.. Přepravu materiálu do 7,5t, možnost manipulace hydraulickou rukou do 2,5t. A další služby dle telefonické hodody. Zobrazit detail

Postup realizace zakázky

Firma Rovenský vám zhotoví novou střechu tak zvaně „na klíč“. Dále opravujeme a rekonstruujeme střechy všech typů, zajišťujeme veškeré tesařské, pokrývačské, klempířské práce a zedniceké práce, dle domluvy se zákazníkem.

1. Osobní návštěva

Osobní návštěva na stavbě nebo firmě, předání dokumentů stavby, u rekonstrukce prohlídka střešního pláště, konzultace o vhodné střešní krytině v závislosti na sklonu, členitosti střechy a povětrnostních podmínkách stanoviště.

2. Cenová nabídka

Na základě poptávky vám zpracujeme orientační cenovou nabídku, která obsahuje veškeré dohodnuté práce a dodávky (předání osobně, emailem, telefonicky ap.).

3. Smlouva o dílo

Po projednání dodávek materiálů a prací, technologického postupu prací, časového harmonogramu a dalších podrobností ohledně díla je zpracována Smlouva o dílo, kde jsou uvedeny adresy a jména účastníků smlouvy, termíny nástupu na sjednané práce a doby trvání realizace, cena díla, způsob platby a splatnosti faktur, záruky apod. Nedílnou součástí smlouvy je i rozpočet. Na opravy a menší zakázky používáme zjednodušené smlouvy nebo objednávky.

4. Realizace stavby

Dle druhu a náročnosti díla je organizována stavba asi takto:

 • Příprava stavby na dílně - ohýbání plechů, plán stavby, nakládka lešení a strojů, nakládka materiálu apod.
 • Nástup na stavbu, zajištění stavby, záboru chodníku , převzetí staveniště, zápis do stavebního deníku atd.
 • Stavba lešení, vrátku, pochůzných lávek apod.
 • Zajištění a doprava kontejneru na odpad (při rekonstrukci)
 • Návoz veškerého materiálu , nebo návoz pravidelný dle spotřebovaného materiálu
 • Při rekonstrukci demontáž krytiny, krovu, hromosvodu aj. prvků střechy, nebo jen částečná demontáž střechy a pokrytí fólií nebo lepenkou v jednom dni, popřípadě zabezpečení střechy krycí plachtou.
 • Výměna vadných částí střechy - desky, krov, apod.
 • Zednické práce a opravy - komíny, věnec, zdivo
 • Tesařské práce - výměna krovu, nový krov, chemická ochrana dřeva, nové bednění apod.
 • Klempířské a pokrývačské práce - oplechování střechy (štíty, okap, komíny, úžlabí ...), montáž okapových háků a žlabů, pokrytí fólií, lepenkou, laťování střechy, pokrytí krytinou, řezy krytiny v úžlabí, nároží, zhotovení hřebene a odvětrání střechy, sněhových zábran, montáž střešních oken, výlezů, a další práce spojené s druhem krytiny a typem střechy.
 • Denní hrubý úklid staveniště, nakládka odpadů, zajišťování střechy proti zatečení
 • Dokončení stavby, zametení nebo vyčištění střechy (krytiny), úklid kolem domu a na půdě (pokud není dohodnuto jinak), odvoz kontejneru a likvidace odpadu na skládce
 • Bourání lešení a odvoz veškerého materiálu

5. Předání hotového díla

Po zhotovení díla a ukončení všech objednaných prací je dílo předáno objednateli a o tomto předání je zhotoven předávací protokol.

Vvýběr z referencí

Více referenací

Aktuality

Střechy KMBeta, Bramac se slevou 20% - Celoročně nabízíme slevové akce na základní tašky 20%. Podrobnosti na vyžádání.

Zobrazit pokračování

Kontaktujte nás!

Střechy / Autodoprava Rovenský Sídlo firmy: U Nového Rybníka 274,
471 63, Staré Splavy.

Kontakt: Mobil: +420 604 784 726
E-mail: info@strechyrovensky.cz
Www: www.strechyrovensky.cz

 

Spolupracujeme s firmami